Tynk ozdobny, wykonany na bazie żywicy silikonowej jako środka wiążącego. Dodatek wyselekcjonowanego kruszywa tworzy charakterystyczną strukturę drobno lub gruboziarnistego grysu.


WŁAŚCIWOŚĆ

  • wodoodporny
  • mrozoodporny
  • wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • odporny na uszkodzenia
  • odporny na warunki atmosferyczne
  • redukuje osadzanie się zanieczyszczeń
  • bardzo niska nasiąkliwość powierzchniowa
  • zmywalny aparatami typu „KARCHER”
  • produkowana w kolorze białym i wg. wzornika TERMO BRAVO oraz na specjalne życzenie klienta.


ZASTOSOWANIE 
Do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku praktycznie na każdy rodzaj podłoża. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże musi być nośne, suche, nie zakurzone.  Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. Powierzchnie brudne i tłuste oraz słabe farby emulsyjne 
(kredowe, wapienne), zmyć wodą z amoniakiem (3%r-r) a następnie czystą wodą.  Przygotowane podłoże pokryć GRUNTEM POD TYNKI SILIKONOWE STRONG, zalecany grunt w kolorze zbieżnym z kolorem tynku 

WYKONANIE 
Tynk nanieść równomiernie nierdzewną pacą metalową, wyrównać i wydobyć odpowiednią strukturę przy pomocy pacy plastikowej. 

UWAGA 
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min.+50C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp.+200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. Prace wykonywać techniką „mokre na mokre”. Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji. Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. 

ZALECENIA 
Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami . Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, 
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. 
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta.
 

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.EKOLOGIA 
Odporność na porost alg i porostów, duża odporność na brudzenie, nie rozprzestrzenia ognia 

NARZĘDZIA 
Paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie 

Powyższe dane opierają się na bieżącym stanie wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszej informacji nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

0
LAT NA RYNKU
0
LAT GWARANCJI
0
PROCENT ZADOWOLENIA
COPYRIGHT 2018 termobravo.pL PROJEKT I WYKONANIE LAMBERT DESIGN